Làm việc tại ISS Acoustics

Trở thành một phần của sự đổi mới

Đảm nhận những thách thức lớn

Trong suốt quá trình lịch sử của mình, chúng tôi đã đảm nhận những thách thức lớn và nỗ lực trở thành người giỏi nhất trong những việc chúng tôi làm. Tinh thần này là động lực đã giúp chúng tôi trở thành công ty hàng đầu và duy trì tham vọng phát triển các công nghệ tân tiến giúp đẩy xa hơn ranh giới những điều có thể làm được. Hãy tham gia cùng chúng tôi để vượt qua những thách thức lớn tiếp theo trong tương lai.

Định hình sản phẩm, đóng góp của chúng ta

Chính sự sáng tạo và đa dạng của những con người làm việc tại ISS đã giúp chúng tôi trở thành một trong những công ty vô cùng sáng tạo, và nhân viên của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới. Chúng tôi có niềm đam mê với những gì mình làm, và môi trường làm việc của chúng tôi rất cởi mở và có sự tương tác cao, hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức và chuyên môn độc đáo mà mỗi cá nhân mang lại. Đây là nơi bạn có thể làm việc với những con người tuyệt vời và những ý tưởng của bạn có thể được đưa vào cuộc sống thông qua các sản phẩm và giải pháp mới.

Tạo ra tác động tích cực

Điều làm cho công việc tại ISS Acoustics trở nên có ý nghĩa là bạn biết rằng mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa công nghệ mới vào thực tiễn, giúp cải thiện cuộc sống của mọi người. Những đổi mới của chúng tôi trao quyền và giúp mọi người theo những cách mới, và chúng tôi sử dụng công nghệ của mình để đóng góp cho sự phát triển trong các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Tại ISS Acoustics, bạn có cơ hội làm những công việc thực sự ý nghĩa, có tác động tích cực đối với mọi người.

Khám phá những cơ hội thú vị và nộp đơn ngay để tham gia cùng chúng tôi

Giỏ hàng
Lên đầu trang
Tôi biết đến ISS qua
Tôi biết đến ISS qua