Chính sách bảo mật của ISS Acoustics

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

THÔNG TIN ISS ACOUSTICS THU THẬP

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Thông tin ISS Acoustics thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng các dịch vụ của chúng tôi cũng như cách bạn quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.

Khi bạn không đăng nhập vào một Tài khoản ISS Acoustics, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập được cùng với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Cách này cho phép chúng tôi thực hiện được những việc như duy trì các lựa chọn ưu tiên của bạn trong các phiên duyệt web, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn ưa thích hay có hiển thị cho bạn các kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo phù hợp hơn dựa trên hoạt động của bạn hay không.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản ISS Acoustics của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Khi tạo một Tài khoản ISS Acoustics, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm tên của bạn và mật khẩu). Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình. Ngay cả khi không đăng nhập vào Tài khoản ISS Acoustics, bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email để liên lạc với ISS Acoustics hoặc nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

CÁC TÙY CHỌN KIỂM SOÁT BẢO MẬT CỦA BẠN

Bạn có các lựa chọn liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập và cách thông tin được sử dụng

Mục này mô tả các tùy chọn kiểm soát chính dùng để quản lý quyền riêng tư của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. 

Quản lý, xem lại và cập nhật thông tin của bạn

Chúng tôi cũng tạo một nơi để bạn xem lại và kiểm soát thông tin đã lưu trong Tài khoản ISS Acoustics của bạn. Trang Tài khoản ISS Acoustics của bạn gồm có:

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Các trường hợp bạn chia sẻ thông tin của mình

  Khi bạn đã đăng nhập và tương tác với một số dịch vụ của ISS Acoustics, chẳng hạn như để lại nhận xét về một sản phẩm trên website hoặc đánh giá một dịch vụ, tên và ảnh của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn.

  Các trường hợp ISS Acoustics chia sẻ thông tin của bạn

  Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài ISS Acoustics ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

  Có sự đồng ý của bạn

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài ISS Acoustics khi được bạn cho phép. Ví dụ: khi bạn đặt hàng và đơn hàng được vận chuyển bởi một đối tác vận chuyển, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép trước khi chia sẻ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn với đối tác vận chuyển.

  Vì lý do pháp lý

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài ISS Acoustics nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:

  • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ. Chúng tôi chia sẻ thông tin về số lượng và loại yêu cầu chúng tôi nhận được từ các chính phủ trong Báo cáo minh bạch của mình.
  • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ISS Acoustics, người dùng của ISS Acoustics hoặc mọi người nói chung khỏi bị tổn hại theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp.

  Nếu ISS Acoustics tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

  Shopping Cart
  Scroll to Top
  Tôi biết đến ISS qua
  Tôi biết đến ISS qua