Chính sách khiếu nại

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân, đơn hàng, hợp đồng tới ISS Acoustics qua:

Điện thoại: 02473069799

Hotline: 0904009799

Hoặc email: info@issacoustics.com

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, ISS Acoustics ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. ISS Acoustics có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về ISS Acoustics, ISS Acoustics phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh.

Giỏ hàng
Lên đầu trang
Tôi biết đến ISS qua
Tôi biết đến ISS qua